Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine and Go

Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine and Go
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
9,90 €
8,30 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine and Go

Moto príslušenstvo, Sprej na ošetrenie plastov Motul Shine & Go

Motul Shine & Go je prípravok na ošetrenie plastov motocyklov a skútrov

Vlastnosti:
Jednoducho ošetruje a oživuje farby plastových povrchov motocykla, kapotáže, lakovaných dielov, blatníkov aj spätných zrkadiel.
Zanecháva dlhodobý nelepivý ochranný film, ktorý chráni povrch pred prachom, špinou aj hmyzom.
Nezanecháva žiadne škvrny a je vhodný aj na gumové časti.
Včasné použitie Vám veľmi uľahčí následné umývanie motocykla.

Balenie: 400 ml.

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje (R) -P-MENTHA-1,8-diénu. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -One. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H310 Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Alternativy
Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu jedna
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine and Go

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk