Sprej na opravu pneu Motul Tyre repair 300ML

Sprej na opravu pneu Motul Tyre repair 300ML
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
9,10 €
7,60 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na opravu pneu Motul Tyre repair 300ML

 Sprej na opravu pneu

Motul Tyre repair 300ML
Aerosólový prípravok na opravu a nafúknutie poškodenej pneumatiky.
Vlastnosti: Určený pre pneumatiky s dušou aj bezdušové.
Umožňuje prejdenie stoviek km pred definitívnu opravou.
Použitý LATEX neznižuje úžitkovú hodnotu pneumatiky.
Tlak v nádobke je dostatočný pre nafúknutie všetkých druhov pneumatík automobilov aj motocyklov.

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Zodpovězené dotazy (1)

Zodpovedané otázky (1)

Stanislav Hyžák, 06.06.2016 19:14

dobrý den sprej zacelí pneumatiku? a nemusí se ještě přidávat záplata?

Dobrý den,
ve sprejí je pěna,která díru utěsní proto není potřeba záplaty.
S přáním pěkného dne za tým MotoZem - Michal 

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Adrian Kovács,

ešte som to neskúšal.... ani nechcem :)

Roman Hoľan,

Radovan Barbusin,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu päť
* takto označené polia sú povinné


    TOPlist
    Motozem.sk