Sprej na čistenie Motul Helmet Visor clean

Sprej na čistenie Motul Helmet Visor clean
1/1
TOP

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
6,30 €
5,30 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 971
O produktu

O tovaru: Sprej na čistenie Motul Helmet Visor clean

Motul Helmet & Visor clean

Výborne odstraňuje hmyz z celej prilby. Vhodný aj na všetky druhy hľadí (plexi). Má neutrálne, neagresívne zloženie, ktoré efektívne odstraňuje mastnú alebo suchú špinu bez poškodenia povrchu prilby. Nezanecháva fľaky.
Použitie: Naneste na vonkajšok prilby a na hľadia, chvíľu počkajte a potom zotrite mäkkou, čistou textíliou.

Obsah: 250 ml

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Relevantné vety:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Dusan Gonda,

Dusan Gonda,

Milan Rajský,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu osem
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na čistenie Motul Helmet Visor clean

Moto Oblečenie Oblečenie doplnky Starostlivosť o oblečenie


    TOPlist
    Motozem.sk