Olej do tlmičov Motul Fork Oil 20W 1L

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 20W 1L
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
16,60 €
13,80 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Olej do tlmičov Motul Fork Oil 20W 1L

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 20W 1L

Hydraulická kvapalina pre teleskopické štandardné a prevrátené vidlice.
Balenie: 1 liter

 

Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Zodpovězené dotazy (1)

Zodpovedané otázky (1)

Anonymní, 07.09.2015 16:31

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaký je lepší olej do tlumičů na motorku honda xr 125. Jestli motul fork oil 20W, 15W, nebo 10W?
Děkuji.

Dobrý den,do Vaší motorky je předepsán olej 10W https://www.motozem.cz/olej-do-tlumicu-motul-fork-oil-10w-1l/ je to označení hustoty.Přeji pěkný den,za Tým MotoZem Filip Michejda.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Miroslav Kopúnek,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu dve
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Olej do tlmičov Motul Fork Oil 20W 1L

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Oleje (Motorkárske oleje)


    TOPlist
    Motozem.sk