Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish

Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish
1/1
TOP

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
5,50 €
4,60 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish

Leštenka

Motul E6 Chrome

vlastnosti: Ľahko roztierateľný krém, ktorý výborne čistí, obnovuje a leští všetky chrómované a hliníkové diely motocyklov i automobilov. Obzvlášť vhodný pre všetkých čo vlastní alebo renovujú staré veteránov.
balenie: 100 ml

 

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Ján Kollár,

Peter Smolinský,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu sedem
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk