Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean

Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
7,10 €
5,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean

Moto príslušenstvo, Čistič na ráfiky

Motul E3 Wheel clean

Po nanesení na ráfik efektívne rozpustí mastnotu, olej i usadeniny brzdového prachu bez toho, aby poškodil farbu, lak či pneumatiky. Jednoducho obnovuje pôvodný vzhľad motocyklových, skútrových, cyklistických a iných ráfikov a zároveň vytvára vysoký lesk.

Balenie: 400 ml

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Výstražné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom

Relevantné vety:
H300 Pri požití môže spôsobiť smrť.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

marcel paciga,

Peter Skabela,

Očistil veľmi dobre všetko, som veľmi spokojný

Ján Kollár,

Peter Smolinský,

Eduard Matuch,

Ladislav Skabela,

Velmi dobre ocisti rafiky

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu sedem
* takto označené polia sú povinné


    TOPlist
    Motozem.sk