Brzdová kvapalina Motul Dot 3 and 4 0.5l

Brzdová kvapalina Motul Dot 3 and 4 0.5l
1/1
TOP

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
7,10 €
5,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Brzdová kvapalina Motul Dot 3 and 4 0.5l

Brzdová kvapalina Motul Dot 3 & 4 0.5l

Plne syntetická brzdová kvapalina spĺňajúce normy DOT pre hydraulické brzdové a spojkové systémy automobilov a motocyklov, zodpovedajúce odporúčania výrobcu DOT 4.

vlastnosti:
Bod varu na hornej hranici rozmedzia, ktoré vyžaduje norma DOT 4, tj 245 ° C, čo umožňuje ľahkú a trvalú účinnosť bŕzd aj za veľmi ťažkých podmienok. Táto kvapalina je neutrálna voči spojom a tesnením v brzdových systémoch a má antikorózne účinky. Je miešateľná s výrobkami deklarujúci normy DOT 3 a 5.1, pokiaľ neobsahujú silikónové prísady.

Špecifikácie: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.

 

Výstražné upozornenia:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (požitím).

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Filip,

Marek Kubica,

Peter Nemeth,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu jedna
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Brzdová kvapalina Motul Dot 3 and 4 0.5l

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Kvapaliny


    TOPlist
    Motozem.sk